Terug

Laten we het anders doen!

Een nieuwe werkwijze of een nieuw proces lanceren in het bedrijfsleven kan een flinke uitdaging zijn. Vaak kunnen we in gedrag, waarneming of werkrelaties terugvallen in oude patronen omdat we overtuigingen hebben over onze prestaties. Deze overtuigingen belemmeren ons en met name overtuigingen over wat anderen van ons vinden als we iets anders doen als dat men van ons gewend is.

 

Zou het zo kunnen zijn dat we op het werk soms de indruk hebben dat onze ideeën botsen met bedrijfsnormen, dat onze overtuigingen hierdoor worden versterkt en ons beperken in wat we doen?

 

Hoe is dat voor jou? Heb jij beperkende overtuigingen of aannames over de werksfeer of verwachtingen van je collega's? Ben je bereid om deze te onderzoeken en op papier uit te werken? Vraag jezelf eens af of deze oordelen je vermogen om dingen anders te doen beperken.

 

Bewustwordingsoefening voor deze week:

Ben je deze week eens bewust van beperkende overtuigingen over 'werkwijzes' op je werk. Schrijf ze op en merk, zodra deze bij je opkomen, welke invloed ze hebben op je bereidwilligheid om op een andere manier met je collega's te communiceren. Welke van jouw behoefte(n) is(zijn) niet vervuld ?  

 

Aanmelden wekelijkse Woorden die werken tips

 

Download eerdere Woorden die werken tips